Cytat

Znajdujesz się na stronie poświęconej chemii - i to szeroko pojętej. Zamieszczam tu materiały przydatne zarówno w liceum i gimnazjum, jak i na studiach. Oprócz tego znajdziesz tu opisy interesujących doświadczeń, a nawet kilka notek historycznych. Zapraszam!

Liceum

Repetytorium

 1. Wstęp
 2. Chemia nieorganiczna
  1. Zasady nazewnictwa związków nieorganicznych. Zapis równania reakcji.
  2. Pierwiastki
   1. Litowce
   2. Berylowce
   3. Borowce
   4. Węglowce
   5. Azotowce
   6. Tlenowce
   7. Fluorowce
   8. Gazy szlachetne
   9. Pierwiastki grup pobocznych (mangan, chrom)
   10. Pierwiastki grup pobocznych (żelazo, cynk, rtęć)
   11. Pierwiastki grup pobocznych (miedź, srebro, złoto)
   12. Właściwości pierwiastków a położenie w układzie okresowym
   13. Otrzymywanie pierwiastków
   14. Zastosowanie pierwiastków
  3. Związki nieorganiczne
   1. Wodorki
   2. Tlenki
   3. Kwasy
   4. Wodorotlenki
   5. Sole
   6. Otrzymywanie związków nieorganicznych
   7. Zastosowanie związków nieorganicznych
 3. Chemia organiczna
  1. Nazewnictwo węglowodorów
  2. Izomery
  3. Węglowodory łańcuchowe
  4. Węglowodory cykliczne
  5. Węglowodory aromatyczne
  6. Otrzymywanie i zastosowanie węglowodorów
  7. Alkohole i fenole
  8. Aldehydy i ketony
  9. Kwasy karboksylowe i estry
  10. Tłuszcze, mydła i detergenty
  11. Aminy i amidy
  12. Aminokwasy i białka
  13. Cukry
  14. Nukleotydy i kwasy nukleinowe
  15. Zastosowanie związków organicznych
 4. Chemia fizyczna
  1. Kinetyka reakcji chemicznej
  2. Efekty energetyczne
  3. Reakcje równowagowe
  4. Reakcje redoks, ogniwa, elektroliza
 5. Chemia jądrowa i atomistyka
  1. Budowa jądra atomowego
  2. Promieniotwórczość
  3. Energia jądrowa
  4. Orbitale atomowe i molekularne

Zadania

Tak, zadania. Chyba połowa chemii się na nich opiera. Występują we wszelkich formach sprawdzania wiedzy ucznia, od prostych kartkówek i prac domowych po przekrojowe sprawdziany i maturę. Bez zbędnego gadulstwa postaram się przejść do rzeczy.
Ten fragment będzie podzielony na dwie części. W pierwszej opiszę strategie dotyczące rozwiązywania różnych zadań, zaś w drugiej będą po prostu wypisane zadania według działów, wraz z odpowiedziami.
 1. Podstawowe obliczenia
  1. Stężenia i rozpuszczalność
  2. Obliczenia oparte na równaniach reakcji
  3. Wydajność
  4. Wyznaczanie wzoru związku
  5. Procesy jonowe - stała i stopień dysocjacji
  6. pH, iloczyn rozpuszczalności
  7. Kinetyka reakcji
  8. Stała równowagi
  9. Zmiany energii w procesach
  10. Ogniwa
  11. Elektroliza
  12. Mieszaniny
 2. Zadania

Doświadczenia

Projektowanie doświadczeń i ich opis jest tą dziedziną, która sprawia zawsze najwięcej problemów. Bierze się to zapewne z tego, że temat ten jest traktowany po macoszemu w szkołach. Nigdy nie ma czasu na dokładne omówienie, a co dopiero wykonanie doświadczenia, nawet przez nauczyciela. O możliwości własnej pracy przez uczniów nawet nie wspominam.
Wbrew pozorom opis doświadczeń nie jest taki trudny, potrzebne jest tutaj tylko logiczne myślenie. Po pewnym czasie, gdy zaprojektuje się ich kilka, łatwo jest "złapać", o co chodzi i nawet te trudniejsze i bardziej złożone przestają sprawiać problem.
Poniżej przedstawiam Wam opisy doświadczeń. Część jest z tych, których przebieg "powinno się znać ze szkoły", jak chociażby efekty reakcji metalicznej miedzi ze stężonym i rozcieńczonym HNO3, część zaś to doświadczenia, jakie można dostać do zaprojektowania na maturze. Czyli identyfikacja, rozdzielenie lub badanie właściwości fizykochemicznych typowych związków.
 1. Jak projektować doświadczenia?
 2. Ważne doświadczenia
  1. Mieszaniny
  2. Właściwości pierwiastków
  3. Procesy jonowe i redoks
  4. Reakcje w chemii organicznej
 3. Projektowanie i opisywanie doświadczeń
  1. Rozdzielanie i identyfikacja substancji
  2. Otrzymywanie związków i pierwiastków
  3. Badanie właściwości fizykochemicznych związków
  4. Badanie procesów fizykochemicznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© Agata | WS | x x.