Cytat

Znajdujesz się na stronie poświęconej chemii - i to szeroko pojętej. Zamieszczam tu materiały przydatne zarówno w liceum i gimnazjum, jak i na studiach. Oprócz tego znajdziesz tu opisy interesujących doświadczeń, a nawet kilka notek historycznych. Zapraszam!

Węglowodory cykliczne

Węglowodory cykliczne nie różnią się specjalnie właściwościami od swoich łańcuchowych odpowiedników. Uwagę należy zwrócić jednak na konformację i inne cechy wynikające z ograniczonej geometrii tej grupy związków.

Cykloalkany

Ze względu na cykliczną budowę, wzór sumaryczny cykloalkanów różni się od wzoru alkanów łańcuchowych: \[ C_{n}H_{2n} \] Cykloheksan może przyjmować dwie konformacje: krzesłową i łódkową, może też zmieniać konformację, przyjmując raz taką, a raz taką. Energetycznie korzystniejsza jest konformacja krzesłowa - powoduje ona mniejszą zawadę steryczną.
Konformacja łódkowa i krzesłowa cykloheksanu
Podstawione cykloalkany mogą mieć dwie odmiany: cis, gdy oba podstawniki znajdują się po "tej samej stronie pierścienia", oraz trans, gdy są one "po przeciwnej stronie".

Cykloalkeny, cykloalkiny

Cykloalkeny i cykloalkiny mają właściwości praktycznie identyczne ze swoimi łańcuchowymi odpowiednikami. Warto tylko zapamiętać, że różnią się od nich wzorem sumarycznym: \[ C_{n}H_{2n-2} \;\;\; cykloalkeny\\ C_{n}H_{2n-4} \;\;\; cykloalkiny \]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© Agata | WS | x x.