Cytat

Znajdujesz się na stronie poświęconej chemii - i to szeroko pojętej. Zamieszczam tu materiały przydatne zarówno w liceum i gimnazjum, jak i na studiach. Oprócz tego znajdziesz tu opisy interesujących doświadczeń, a nawet kilka notek historycznych. Zapraszam!

Pierwiastki

Pierwiastek jest to zbiór atomów, które mają taką samą liczbę protonów w jądrze. Liczba neutronów może się rzecz jasna różnić - wtedy mamy do czynienia z izotopami tego samego pierwiastka.
Pierwiastki dzieli się ze względu na to, jaki stan skupienia przyjmują w warunkach normalnych: stały (żelazo, siarka), ciekły (brom, rtęć) lub gazowy (tlen, hel).
Jeżeli chodzi o właściwości fizyczne, pierwiastki dzielą się na metale i niemetale.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© Agata | WS | x x.