Cytat

Znajdujesz się na stronie poświęconej chemii - i to szeroko pojętej. Zamieszczam tu materiały przydatne zarówno w liceum i gimnazjum, jak i na studiach. Oprócz tego znajdziesz tu opisy interesujących doświadczeń, a nawet kilka notek historycznych. Zapraszam!

Zastosowanie związków organicznych

ZwiązekZastosowanie
alkany C7-C10 (ciekłe)składniki benzyny
metanpaliwo
propan, butanpaliwo stosowane np. w butlach turystycznych
etynpaliwo w palnikach acetylenowych
chloroformrozpuszczalnik, dawniej środek usypiający
tetrachloroetanwypełnienie gaśnic
freonywycofane z użycia płyny chłodzące w lodówkach, których ulatnianie się do atmosfery powodowało zwiększanie dziury ozonowej
metanolrozpuszczalnik
etanolrozpuszczalnik, reagent w przemyśle
glicerolśrodek mający zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, substancja słodząca i zagęszczająca stosowana w lekach
glikol etylenowyskładnik płynu do chłodnic w samochodach
krezoleskładniki lizola, płynu do dezynfekcji
metanaljego roztwór to formalina - rozpuszczalnik do przechowywania preparatów biologicznych
acetonrozpuszczalnik
kwas benzoesowykonserwant do żywności
estrydzięki przyjemnemu zapachowi są stosowane jako perfumy, kosmetyki lub dodatki do żywności
nitroglicerynalek przeciwzawałowy, dawniej stosowana jako substancja wybuchowa
kwas acetylosalicylowyaspiryna
stearynian sodu itp.mydła
glukoza, sacharozasubstancje słodzące
kwas mrówkowy, kwas propanowysubstancje konserwujące żywność

Węglowodory aromatyczne

Spośród węglowodorów aromatycznych najważniejszym i najdokładniej omawianym na poziomie liceum jest benzen. Jego wzór sumaryczny to C6H6 i posiada on sześć zdelokalizowanych elektronów π.
Benzene resonance structures” autorstwa Edgar181 - Praca własna. Licencja Domena publiczna na podstawie Wikimedia Commons

Węglowodory cykliczne

Węglowodory cykliczne nie różnią się specjalnie właściwościami od swoich łańcuchowych odpowiedników. Uwagę należy zwrócić jednak na konformację i inne cechy wynikające z ograniczonej geometrii tej grupy związków.

Chemia organiczna

Chemia organiczna jest dziedziną chemii zajmującą się związkami posiadającymi w swej budowie wiązanie węgiel-wodór, czyli związkami organicznymi. Oprócz węgla i wodoru, związki organiczne mogą posiadać w swej strukturze inne pierwiastki, takie jak tlen, siarka czy azot.
Oprócz badania właściwości związków organicznych, bardzo ważnym działem chemii organicznej jest synteza organiczna, zajmująca się skomplikowanym i interesującym zagadnieniem otrzymywania przeróżnych związków organicznych.

Związki nieorganiczne

Podobnie jak w przypadku chemii nieorganicznej, którą najłatwiej definiuje się jako dopełnienie chemii organicznej, związki nieorganiczne najlepiej jest opisać jako te, które po prostu nie są organiczne. Do najważniejszych klas związków nieorganicznych należą tlenki, wodorotlenki, kwasy oraz sole.

Pierwiastki

Pierwiastek jest to zbiór atomów, które mają taką samą liczbę protonów w jądrze. Liczba neutronów może się rzecz jasna różnić - wtedy mamy do czynienia z izotopami tego samego pierwiastka.
Pierwiastki dzieli się ze względu na to, jaki stan skupienia przyjmują w warunkach normalnych: stały (żelazo, siarka), ciekły (brom, rtęć) lub gazowy (tlen, hel).
Jeżeli chodzi o właściwości fizyczne, pierwiastki dzielą się na metale i niemetale.

Węglowodory łańcuchowe

Węglowodory to takie związki chemiczne, które zawierają w swojej strukturze wyłącznie węgiel i wodór - żadnych innych pierwiastków! Wydawałoby się, że niewielki wybór elementów zaowocuje prostą budową i podobnymi właściwościami węglowodorów, tak jednak nie jest. Długość, budowa oraz liczba i lokalizacja wiązań nienasyconych sprawiają, że to zróżnicowana grupa związków.

Podział węglowodorów

Łańuchowe Cykliczne
Nasycone
alkany
Nienasycone
alkeny i alkiny
Nasycone
cykloalkany
Nienasycone
cykloalkeny i cykloalkiny
Areny
© Agata | WS | x x.