Cytat

Znajdujesz się na stronie poświęconej chemii - i to szeroko pojętej. Zamieszczam tu materiały przydatne zarówno w liceum i gimnazjum, jak i na studiach. Oprócz tego znajdziesz tu opisy interesujących doświadczeń, a nawet kilka notek historycznych. Zapraszam!

Węglowodory aromatyczne

Spośród węglowodorów aromatycznych najważniejszym i najdokładniej omawianym na poziomie liceum jest benzen. Jego wzór sumaryczny to C6H6 i posiada on sześć zdelokalizowanych elektronów π.
Benzene resonance structures” autorstwa Edgar181 - Praca własna. Licencja Domena publiczna na podstawie Wikimedia Commons
Benzen to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Jest lotny i toksyczny, nie rozpuszcza się w wodzie i jest od niej nieco lżejszy.

Właściwości chemiczne

Benzen jest palny. Podobnie jak alkany i pozostałe węglowodory, ulega spalaniu całkowitemu, niecałkowitemu i półspalaniu, w zależności od ilości dostarczonego tlenu. Reakcja addycji do benzenu jest dość trudna ze względu na sprzężenie wiązań podwójnych i delokalizację elektronów π.
Najszerzej omawiana jest w szkole reakcja substytucji benzenu. Najbardziej typowe reakcje to odpowiednio reakcja nitrowania, chlorowania lub bromowania oraz alkilowania:

Kierujący wpływ podstawników

Jeżeli w pierścieniu są już obecne jakieś podstawniki, to będą one determinowały, w którym miejscu przyłączy się kolejny podstawnik.
orto i para –NH2, –NHR, –NR2, –OH, –OR, –R, –Ar, –X
meta –NO2, –COR, –SO3H, –COOH, –CHO, –CN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© Agata | WS | x x.